כיולים

מערכת מעקב כלי מדידה

מערכת מעקב כיולים הינה מערכת אינטרנטית (web based) המשמשת לניהול, תחזוקה ומעקב אחרי כלי מדידה מכויילים בארגון.
המערכת מאפשרת לצפות הן בציוד מדידה של הלקוח (תחת זיהוי משתמש) והן בכל מדי האב של מ.ב.א (עבור סיקורים של רגולטור)

מתעניינים בשירותי כיול מתקדמים?

אילו מכשירים דורשים כיול?

פעולת הכיול מאפשרת לנו לדייק את הליך המדידה, ולתקף את תוצאות הבדיקה.

קרא עוד>>

באיזו תדירות יכוילו מכשירים?

קשה לקבוע תקופת זמן מוגדרת ואחידה עבור כל המכשירים וכל סוגי המדידות.

קרא עוד>>

האם ביצוע הכיול על ידי מעבדת כיול מקנה בטחון כי המכשיר מתאים לשימוש לו הוא מיועד?

תקןISO 17025   נחשב לסטנדרט המדידה הבינלאומי בכל הנוגע לתיקוף תוצאות מדידה וכיול, והוא נדרש לעיתים קרובות ברישיון העסק של מעבדות וגופים שונים בתעשייה.

קרא עוד>>

מי מוסמך לבצע כיול?

פעולת הכיול היא משמעותית מאד, והיא בעלת השלכות נרחבות.

קרא עוד>>

על מי מוטלת האחריות לקביעת המועד הבא של הכיול?

חשוב להדגיש – קביעת מועד הכיול הבא הינה באחריות הבעלים של המכשיר המשתמש בו.

קרא עוד>>