top

כיול מדי ספיקה

מעבדת ספיקת גזים מבצעת כיולים תחת הסמכה בתחום זה באתר הלקוח ובמ.ב.א.

הכיולים מבוצעים הכיולים מבוצעים בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתאימות לתקן ISO 17025.

 

תחום הכיול

0.01-500 L/min

 

תחום פעילות

מדי ספיקה בחנקן, אויר, ארגון, גזים מעורבים ועוד, למעט גזים קורוסיביים.

גזים הם חומרים יקרים, ובתהליכי ייצור ובקרה שונים חשוב ליצרן לדעת כמה גז מוזרם בתהליך ושהזרמת הגז קבועה ויציבה, על מנת לשלוט בתהליך ובעלויות הכספיות הכרוכות בו.

יחידות המדידה לספיקת גזים הן בד”כ ליטר סטנדרטי לדקה (SLPM) או רגל מעוקבת לשעה (SCFM), אך יחידות נוספות משמשות למדידה. בגלל השפעת טמפ’ ולחץ הגז הזורם על הספיקה הנמדדת חשוב למדוד את הפרמטרים הללו ולהתחשב בהם בעת הצגת הספיקה המדודה.

מד ספיקה הוא מכשיר מדידה המשמש למדידת קצב הזרימה של גזים במפעלים ומתקנים תעשייתיים. קצב הזרימה מתייחס למהירות שבה הזורם (הגז) נע דרך צינורות, פתחים או כלים בזמן נתון. מהנדסי בקרה ומכשור מודדים ערך זה כדי לנטר ולווסת את המהירות והיעילות של תהליכי זרימה ומכשירים תעשייתיים.

באופן אידיאלי, התקני בדיקה חייבים להיות ‘לאפס’ מעת לעת כדי למנוע קריאות לא מדויקות. לדוגמה, מאזניים המציגים 10 ק”ג כאשר אינם מועמסים כלל צריכים להיות מאופסים מחדש כדי שיציגו את ערך האפס ההתחלתי.

במסגרות תעשייתיות, מדי ספיקה מכוילים מעת לעת כדי להבטיח שהמדידות מדויקות ומאפשרות לפעולות להתנהל בצורה בטוחה ויעילה.

 

שימוש בגזים בתעשייה וברפואה

גזים מונעים חמצון ויוצרים חיסום של המתכת. כיול מערכות הספיקה הכרחי גם כאשר מדובר בתהליכים אוטומטיים ובעיקר כאשר התהליכים הם ידניים והדיוק מהווה חלק חשוב בהם.

תעשיית התרופות עושה שימוש בחנקן על מנת לטהר מיכלי התססה וריאקטורים, כדי לאפשר דיוק וחזרתיות גבוהים.
הלחץ שבו מוזרם גז בתהליך ציפוי כמוסות, מספק אחידות בשלב הייבוש ובעובי הסופי של ציפוי הכמוסה. יש לפרט זה חשיבות גם בקצב שחרור התרופה וביעילות שלה.

קצב זרימת הגז המגיבים והאינרטיים בתהליכים כימיים שונים קובע את קצב התגובות ואת אופיין, וכך משפיע על התוצרים. ע”מ ליצור תהליך תקין נדרש לנטר ולשלוט בקצב זרימת הגזים לתהליך.

לצפיה בהיקף ההסמכה בתחום ספיקת גזים  לחץ כאן

איך נוכל לעזור לך?

אנא יידעו אותנו אם יש לכם שאלה, רוצים להשאיר תגובה, או שהנכם מעוניינים במידע נוסף

מתעניינים בשירותי כיול ספיקה?