תמונה של ציוד גלאי גזים

כיול גלאי גזים

מ.ב.א מוסמכת ע”י הרשות להסמכת מעבדות לכיול גלאי גזים לפי תקן ISO17025

כיול גלאי גזים  לפי דרישות יצרן/ לקוח.

כיול גלאי גזים בהתאם לתקן ISO 17025

תמונה תקנים לכיול ציוד גלאי גזים

תחומי הכיול

* כיול גלאי גזים ניידים בבית הלקוח
* כיול גלאי גזים קבועים בבית הלקוח
* כיול גלאי גזים דיפוזיוניים
* כיול גלאי גזים עם משאבה פנימית
* כיול גלאי גזים רגילים ומוגני פיצוץ במעבדה

הכיול הוא קריטי על מנת להבטיח שהמכשיר יוכל לגלות גזים פציצים ורעילים באופן מהימן על מנת למנוע אסון.

אופן הכיול

ניתן לבצע כיול בהתאם לגז ייחוס ספציפי או גז מייצג עם פקטור ידוע לגז המטרה או עם גלאי גזים שכוייל עם גז ייחוס מתאים במעבדה.

ביצוע במ.ב.א וגם באתר הלקוח עם גז כיול מאושר ISO17025
* כיול באמצעות גלאים ניידים מכויילים במעבדה ע”י גז ייחוס מאושר ISO17025

גלאי גזים בתעשייה

מ.ב.א מאפשרת לקהל לקוחותיה לבחור שירותי כיול במפעלים עצמם או במעבדה שלנו בקיבוץ הזורע.

כיולים של גלאי גזים הם קריטיים כדי לוודא תקינות ותגובה לגזים רעלנים או פציצים.

כיול גלאי גזים בהסמכה

גלאי גזים הינם מכשירים בטיחותיים שתפקידם להגן ולשמור על חיי אדם.

אלו מכשירים קריטיים שנועדו לוודא שהגז שאנחנו נושמים הוא בטוח לנשימה ואינו יכול לגרום לא לפיצוץ ולא לפגיעה בסביבה.

לפיכך בדיקה שהגלאי עובד באופן תקין, נכון ומדוייק היא הכרחית והדרך לעשות זאת היא דרך כיול המכשירים.

מבא הוסמכה ע”י הרשות להסמכת מעבדות לכייל לפי ISO17025  גלאים ניידים וקבועים, לאזורים רגילים ופציצים, עם משאבה פנימית וללא עבור הגזים הבאים H2S, SO2, CO, CO2, O2, CH4, C3H8, HCl, NO, NO2, NH3, C2H4, C2H6, Ethanol .

מומלץ עבור גזים מסוכנים ופציצים לכייל אחת לחצי שנה ואת יתר הגזים אחת לשנה אבל את תדירות הכיולים קובעים הלקוחות לפי תנאי התהליך והתנאים הסביבתיים במקום העבודה שלהם.

למבא היכולת בנוסף לכיול הגלאים גם להמליץ לגבי התקנה ושימוש, תיקונים, החלפות חלקים ועוד כעטיפה מלאה ללקוחות המשתמשים בגלאי גזים

כיול גלאי בוטאן

גז בוטאן, C4H10, הינו גז הכבד מהאוויר. זהו גז דליק, אשר ניתן לנזל אותו בקלות ומשמש בעיקר לחימום ולבישול

בהיותו פציץ בריכוז 1.86%  הופך בוטאן לגז מסוכן אשר יש לנטרו בתחום של 0-100% LEL עם גלאי קטליטי, Semi Conductor או IR.

גלאי פרופאן קבוע יותקן מתחת למקור פוטנציאלי לדליפת פרופאן. בד”כ כ-50 ס”מ מהריצפה.

מבא מכיילת בהסמכה ISO17025  גלאים לנפיצות פרופאן הן במעבדה והן בבית הלקוח, או בעזרת גז מוסמך ISO 17025 או בעזרת גלאי נייד שכוייל במעבדה ע”י גז בוטאן בהסמכה.

כיול גלאי חמצן

גז חמצן הינו הגז החשוב ביותר לנשימתינו. לכן, בכל סביבה בה אנו עובדים עם גזים נוספים, אפילו חנקן, יש לוודא שאחוז החמצן, 20.7-20.9%, מספיק לנשימה וחיים תקינים.

גלאי חמצן יותקן בגובה פה של אדם, כ-1.5-1.7 מטר מהריצפה והתחום המקובל לניטור הוא 0-25%.

מבא מכיילת בהסמכה ISO17025  גלאים לניטור אחוזי חמצן הן במעבדה והן בבית הלקוח, או בעזרת גז מוסמך ISO 17025 או בעזרת גלאי נייד שכוייל במעבדה ע”י גז חמצן בהסמכה.

כיול גלאי פחמן חד חמצני, CO

גז פחמן חד חמצני, CO, הוא  גז רעיל המסוכן לבריאות, חסר צבע וריח, והוא תוצר לוואי של שרפה )חימצון(  בלתי מושלמת של תרכובות אורגניות.

גלאי CO יותקן בגובה מעט גבוה מפה פה של אדם, כ-1.7-2 מטר מהריצפה והתחום המקובל לניטור הוא 0-50/100 ppm.

מבא מכיילת בהסמכה ISO17025  גלאים לניטור שאריות CO הן במעבדה והן בבית הלקוח, או בעזרת גז מוסמך ISO 17025 או בעזרת גלאי נייד שכוייל במעבדה ע”י גז CO בהסמכה.

כיול גלאי פחמן דו חמצני, CO2

גז פחמן דו חמצני, CO2, נמצא באוויר שאנחנו נושמים בין 300 ל-400 חל”מ. יחד עם זאת במפעלי מזון, שתיה, התפלה,בתי קירור ובתי חולים משתמשים ב-CO2 בכמויות עצומות. בעת דליפה של פחמן דו חמצני ירד אחוז החמצן בחדר או בסביבת העבודה ועם הזמן תיתכן הרעלה.

גלאי CO2 קבועים יותקנו נמוך ממקור הדליפה הפוטנציאלי היות וזהו גז כבד מהאוויר.

מבא מכיילת בהסמכה ISO17025  גלאים לניטור אחוזי CO2 הן במעבדה והן בבית הלקוח, או בעזרת גז מוסמך ISO 17025 או בעזרת גלאי נייד שכוייל במעבדה ע”י גז 2CO בהסמכה.

כיול גלאי חנקן חד חמצני, NO

גז חנקן חד חמצני, NO, הוא  גז רעיל המסוכן לבריאות, חסר צבע וריח, והוא תוצר של  תהליכים כימיים בחום גבוה.

זהו גז חשוב בפעילות של יונקים אבל בעת דליפה ונשימה של NO בריכוזים גבוהים אפשר להחנק או לקבל הרעלה.

גלאי NO יותקן בגובה מעט גבוה מפה פה של אדם, כ-1.7-2 מטר מהריצפה והתחום המקובל לניטור הוא 0-50/100 ppm.

מבא מכיילת בהסמכה ISO17025  גלאים לניטור שאריות CO הן במעבדה והן בבית הלקוח, או בעזרת גז מוסמך ISO 17025 או בעזרת גלאי נייד שכוייל במעבדה ע”י גז NO בהסמכה.

כיול גלאי חנקן דו חמצני, 2NO

גז חנקן דו חמצני, NO2, הוא  גז רעיל המסוכן לבריאות ולריאות בפרט. צבעו חום וריחו חריף. חנקן דו־חמצני משמש כדלק לטילים ולתגובות ניטרציה. הוא מזהם אוויר הנוצר במנועי בעירה פנימית ונחשב לתחמוצת החנקן הנפוצה ביותר. בעת דליפה ונשימה של NO2 בריכוזים גבוהים אפשר להחנק או לקבל הרעלה.

גלאי NO2 יותקן בגובה מעט נמוך מפה פה של אדם, כ-1.1-1.5 מטר מהריצפה והתחום המקובל לניטור הוא 0-50/100 ppm.

מבא מכיילת בהסמכה ISO17025  גלאים לניטור שאריות NO2 הן במעבדה והן בבית הלקוח, או בעזרת גז מוסמך ISO 17025 או בעזרת גלאי נייד שכוייל במעבדה ע”י גז NO2 בהסמכה.

כיול גלאי HCl

גז מימן כלורי, HCl, הוא  גז רעיל המסוכן לבריאות, חסר צבע וריחו חריף. זהו גז שנוצר בתהליכים כימיים שבריכוזים של ppm בודדים הופך לקטלני.

גלאי HCl יותקן בגובה מעט גבוה מפה של אדם, כ-1.7-2.5 מטר מהריצפה והתחום המקובל לניטור הוא 0-5/10 ppm.

מבא מכיילת בהסמכה ISO17025  גלאים לניטור שאריות HCl הן במעבדה והן בבית הלקוח, או בעזרת גז מוסמך ISO 17025 או בעזרת גלאי נייד שכוייל במעבדה ע”י גז HCl בהסמכה.

כיול גלאי כלור, Cl2

גז כלור, Cl2, הוא גז צהוב-ירקרק, רעיל ובעל ריח צורב. זהו גז שנוצר בתהליכים כימיים שבריכוזים של ppm בודדים הופך לקטלני.

גלאי כלור יותקן בגובה מעט נמוך מפה של אדם, כ-1.1-1.5 מטר מהריצפה והתחום המקובל לניטור הוא 0-5/10 ppm.

מבא מכיילת בהסמכה ISO17025  גלאים לניטור שאריות Cl2 הן במעבדה והן בבית הלקוח, או בעזרת גז מוסמך ISO 17025 או בעזרת גלאי נייד שכוייל במעבדה ע”י גז כלור בהסמכה.

כיול גלאי פרופאן

גז פרופאן, C3H8, הינו גז הכבד מהאוויר. זהו גז דליק, אשר ניתן לנזל אותו בקלות ומשמש בעיקר לחימום ולבישול

בהיותו פציץ בריכוז 2.2%  הופך פרופאן לגז מסוכן אשר יש לנטרו בתחום של 0-100% LEL עם גלאי קטליטי, Semi Conductor או IR.

גלאי פרופאן קבוע יותקן מתחת למקור פוטנציאלי לדליפת פרופאן. בד”כ כ-50 ס”מ מהריצפה.

מבא מכיילת בהסמכה ISO17025  גלאים לנפיצות פרופאן הן במעבדה והן בבית הלקוח, או בעזרת גז מוסמך ISO 17025 או בעזרת גלאי נייד שכוייל במעבדה ע”י גז פרופאן בהסמכה.

גלאי H2S, מימן גופרתני

מימן גופרי (H2S) הינו גז רעיל העלול לגרום למוות בחשיפה לריכוזים נמוכים והוא אחד הגזים הנפוצים בתאונות עבודה קטלניות שנגרמו בשל חשיפה לגזים רעילים.

במקרים רבים, מימן גופרי אינו ניתן לזיהוי ע”י חוש הריח בריכוזים גבוהים בשל נטרול חוש הריח.

מימן גופרי יכול להיווצר במקומות רבים, החל מהתעשייה הפטרוכימית, דרך מתקני הפקה וטיפול בשפכים , בורות ביוב ועוד.

גלאי H2S  יותקן נמוך מגובה הדליפה או החשיפה הפוטנציאלי והתחום הנפוץ לניטור הוא 0-100 ppm

מבא מכיילת בהסמכה ISO17025  גלאים לניטור שאריות H2S הן במעבדה והן בבית הלקוח, או בעזרת גז מוסמך ISO 17025 או בעזרת גלאי נייד שכוייל במעבדה ע”י גז H2S בהסמכה.

לצפיה בהיקף ההסמכה בתחום  כיול גלאי גזים- לחץ כאן

איך נוכל לעזור לך?

אנא יידעו אותנו אם יש לכם שאלה, רוצים להשאיר תגובה, או שהנכם מעוניינים במידע נוסף

מתעניינים בשירותי כיול גלאי גזים?