על מי מוטלת האחריות לקביעת המועד הבא של הכיול?

חשוב להדגיש – קביעת מועד הכיול הבא הינה באחריות הבעלים של המכשיר המשתמש בו. קבלת ההסמכה למעבדה מאפשרת את התקיימות פעילות המעבדה מבחינה רגולטורית, והיא מחייבת את המעבדה לפעול על פי נהלי התקן ISO 17025, אולם היא אינה מסירה את האחריות לביצוע הבדיקות מבעל המעבדה.

מעבדת הכיול המוסמכת יכולה להמליץ על מועד הכיול הבא בהתאם לשיקולים מקצועיים בלבד, אולם היא אינה אחראית על קביעת בדיקת הכיול וחובת הבדיקה אינה מוטלת עליה. בדומה לביצוע בדיקת טסט לרכב בה חובת הבדיקה מוטלת על בעל הרכב בלבד, כך קביעת מועד הכיול מוטלת על בעל המכשירים.

חשוב להדגיש ששימוש במכשירי מעבדה שלא עברו בדיקות כיול במרווחים המתאימים, עלול להיות בעייתי מאד. המשתמש במכשיר שאינו מתוקף ומכויל כראוי מסתכן בכך שיגלה בעת ביצוע הכיול שקיימות סטיות משמעותיות המערערות את נכונות המדידות הקודמות שבוצעו במכשיר. במקרה זה מדידות העבר מוטלות בספק, והנזק הנגרם מכך עשוי להיות רחב ומשמעותי.