מי מוסמך לבצע כיול?

פעולת הכיול היא משמעותית מאד, והיא בעלת השלכות נרחבות. במידה והכיול נעשה בצורה חלקית או שגויה הוא עשוי לגרום נזק רב, ובמקרים מסוימים הוא עלול לגרום לסכנת חיים או למוות. מסיבה זו ישנה רגולציה הדוקה סביב נושא הפיקוח וההסמכה בתחום הכיול. גוף ההסמכה הישראלי המורשה מטעם המדינה הוא “הרשות הלאומית להסמכת מעבדות”, הקרוי גם ISRAC (Israel Laboratory Accreditation Authority).

קבלת ההסמכה מטעם ISRAC נעשית רק לאחר שהמעבדה עמדה בכל דרישות התקן המפורטות בתקן ISO 17025. נהלי התקן משתנים בהתאם לסוג המעבדה ואופי פעילותה, והם עשויים לכלול למשל דרישה לסטנדרט ציוד מסוים, הקפדה על פרוצדורות עבודה מסוימות, הצבת נהלי תיעוד ומדידה, תיעוד ותחקור חריגות מדידה וכדו’.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISRAC) פועלת על פי הדרישות והסטנדרטים הבינלאומיים, והיא חברה בארגון הבינלאומי להסמכת מעבדות (ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation).