כיול נפות

נפה, היא כלי המשמש להפרדת גופים בלתי רצויים מחומר רצוי, או למיון וחלוקה של גודל החלקיקים בדגימה, וזאת באמצעות כלי שתחתיתו עשויה רשת ארוגה, או פח מנוקב.
בתעשיית המזון, התרופות, הכימיה והבניין נהוג לערום נפות בעלות מפתחים הולכים וגדלים אחת על גבי השנייה על גבי מרעד ייעודי וכך להפריד חומר לפי גודל החלקיקים.
שופכים את החומר אל הנפה העליונה הגסה ביותר, ועל ידי הרעדה החומר הדק ממשיך ונופל כלפי מטה ומתמיין לגדלים השונים.
כיוון שהמכשיר משמש כבקרה לתהליכי הייצור הוא נדרש לכיול (וידוא גודל החורים, קוטר החוטים וסטיות התקן).

בעבר נעשה הכיול על ידי שימוש במטול פרופילים (Optical profiler), הסתמכות על עינו של המודד, והזזה ידנית של השולחן בשני צירים כדי למצוא את גבולות התמונה של הרשת. בשיטה זו טמון מקום רב לשגיאה… לא עוד!

במ.ב.א רכשנו מערכת אוטומטית מתקדמת לכיול נפות על ידי עיבוד תמונה.
המערכת מאפשרת כיול מהיר יותר, מדויק יותר, חזרתי יותר וללא התערבות ידנית של המפעיל. הדבר מאפשר מדידת מספר גדול בהרבה של מפתחים בכל נפה.
ובכך מסייע לחברות ומפעלים מוסמכי תקן ISO 9001 להתמודד עם הדרישה הרגולטורית לניהול סיכונים.