הסבר על קביעת מסקנות בדוחות כיול

מ.ב.א הזורע טכנולוגיות כיול הינה מעבדה מוסמכת לתקן 17025 ISO על ידי הרשות להסמכת מעבדות,

בקביעת מסקנות בדו"חות הכיול מחויבת לכללים המופיעים בתקן ISO17025 ובמסמך ILAC G8.

ככלל, מעבדת הכיול חייבת לספק ללקוח תוצאות כיול אמינות הכוללות את אי וודאות המדידה .
לפי דרישת תקן ISO17025 המעבדה רשאית לקבוע מסקנות בדוח הכיול בנוסח "עומד במפרט הכיול", "לא ניתן לקבוע עמידה/אי עמידה במפרט הכיול" או "לא עומד במפרט הכיול" כאשר היא לוקחת בחשבון את ערכי אי וודאות המדידה.
חשוב לציין שרוב תקני הכיול והיצרנים של מכשירי המדידה אינם לוקחים בחשבון את ערכי אי וודאות המדידה בקביעת סטיות מותרות למכשור, וערכי אי וודאות המדידה נלקחים בחשבון בתוך החישוב של הסטייה המותרת, כפי שנראה להלן.

קביעת המסקנות בדו"חות הכיול תבוצע לפי השיטה הבא :

עומד במפרט הכיול – כל תוצאות המדידה המורחבות באי הוודאות המוצהרת נמצאות בגבולות הסטייה המותרת. כלומר, הסטייה בתוספת אי הודאות קטנה או שווה לסטייה המותרת בכל נקודות המדידה.

ראה 6 case בציור מטה .

לא עומד במפרט הכיול – חלק מתוצאות המדידה המורחבות באי הוודאות המוצהרת נמצאות מחוץ לגבולות הסטייה המותרת. כלומר, לפחות אחת מהסטיות בהפחתת אי הודאות עדיין גדולה מהסטייה המותרת.

ראה 10 case בציור מטה.

לא ניתן לקבוע עמידה או אי עמידה במפרט – חלק מתוצאות המדידה עוברות את גבולות הסטייה המותרת לאחר הרחבתם באי הוודאות המוצהרת. כלומר, אי הודאות הינה לשון המאזניים בקביעה האם הסטייה קטנה או גדולה מהסטייה המותרת.

ראה case 7, 8, 9  בציור מטה.

ניתן לראות הסבר מפורט על שיטת קביעת המסקנות במסמך ILAC-G8:03/2009 הניתן לצפייה באינטרנט באופן חופשי .
ההסבר על צורת קביעת מסקנות והפנייה למסמך ILAC יופיע בדוחות הכיול של מבא .

בכל מקרה, הלקוח רשאי לבקש מהמעבדה המכיילת להפיק דוח כיול ללא קביעת מסקנות (הדבר מקובל מאוד בכל המעבדות בעולם). במקרה כזה יקבע הלקוח את המסקנות לגבי מכשיר המדידה בעצמו, על סמך תוצאות הכיול .
בנוסף, הלקוח רשאי לקבוע סטיות מותרות שונות מהגדרות יצרנים או תקנים על סמך תהליכי יצור במפעל ולבקש מהמעבדה לבצע כיול לפי הסטיות המותרות הנ"ל.

איך נוכל לעזור לך?

אנא יידעו אותנו אם יש לכם שאלה, רוצים להשאיר תגובה, או שהנכם מעוניינים במידע נוסף