האם ביצוע הכיול על ידי מעבדת כיול מקנה בטחון כי המכשיר מתאים לשימוש לו הוא מיועד?

תקןISO 17025   נחשב לסטנדרט המדידה הבינלאומי בכל הנוגע לתיקוף תוצאות מדידה וכיול, והוא נדרש לעיתים קרובות ברישיון העסק של מעבדות וגופים שונים בתעשייה. מעבדת כיול בעלת הסמכה על פי תקן ISO 17025 מהווה גוף רגולטורי מוסמך, הרלוונטי לאשרור תוצאות מכשירי המדידה. כאשר מעבדת כיול מוסמכת מבצעת בדיקת כיול למכשירי המדידה, היא מבטיחה שמכשירי המדידה הינם תקינים, ושתוצאות המדידה הינן מדויקות. שימו לב – בדיקת הכיול תקפה למדידות העבר בלבד, והיא אינה יכולה להבטיח שתוצאות הכיול יישמרו למדידות עתידיות נוספות. בכדי לתקף בדיקות עתידיות ניתן לבצע פעולת אימות, אשר יחד עם פעולת הכיול משלימה את מערך ניהול הסיכונים בצורה מיטבית. ביצוע פעולת כיול שגרתית מקנה לכם בטחון מוחלט בנוגע לתוצאות המדידות שהתקבלו, ומבטיחה שהמכשיר אכן מתאים לשימוש לו הוא מיועד.