גופים שחורים – מי בכלל צריך את זה?

גופים שחורים משמשים כמקורות לייחוס ברדיומטריה, הדמיה תרמית, כיול מדי חום וכו’.
גוף שחור “אידיאלי” פולט קרינה ידועה בכל אורך גל בהתאם לטמפרטורה שלו בלבד,
גופים שחורים בתעשייה פועלים בצורה דומה (העולם לא מושלם😊)וכך מאפשרים לקשר בין טמפרטורה ורדיומטריה.
עם התקדמות תחום אלקטרו-אופטיקה בישראל גופים אלו נדרשים לכיול.
מ.ב.א הינה המעבדה היחידה בישראל אשר מוסמכת לכייל גופים שחורים – Surface & Cavity.
ניתן לבצע כיול רדיומטרי ללא מגע – מדידת הקרינה מתחשבת הן בטמפרטורת הגוף השחור
והן באמסיביות הציפוי (כמה הציפוי השחור קרוב ל”אידיאלי”)
לחליפין ניתן לבצע כיול תרמומטרי – השוואת בקר הטמפרטורה בגוף השחור למד טמפרטורה
אשר משמש כמדיד ייחוס (בדיקת מערכת בקרת הטמפרטורה ללא התחשבות בציפוי).
הכיול מבוצע הן במ.ב.א והן בבית הלקוח.
מוזמנים לפנות אלינו לתיאום כיול וייעוץ מטרולוגי!

קובעים ערך לדיוק