באיזו תדירות יכוילו מכשירים?

קשה לקבוע תקופת זמן מוגדרת ואחידה עבור כל המכשירים וכל סוגי המדידות. קביעת תדירות הכיול לכל מכשיר מתבצעת על ידי איש מקצוע אשר מנוסה בסוג המדידות הרלוונטיות, ועליו להתחשב למשל בגורמים הבאים:

המלצות היצרנים – לכל מכשיר ישנן המלצות יצרן לתדירות הכיול. ישנם מכשירים הדורשים כיול בתדירות נמוכה יחסית, וישנם מכשירים בהם מומלץ לכייל בכל שימוש או בכל מספר חזרות מוגדר.

תדירות העבודה – תדירות העבודה משפיעה במידה רבה על תדירות הכיול – מכשיר המשמש אותנו בתדירות יומיומית יכוייל בתדירות גבוהה יותר ממכשיר המשמש אותנו לעיתים רחוקות בלבד. כמובן שגם אופן השימוש משפיע על תדירות הכיול.

השפעות סביבתיות – השפעות סביבתיות עשויות לפגום בדיוק המדידות, ועל כן יש לבצע כיול המסנן את רעשי הסביבה מהמדידה, ומבטיח את דיוקה. עוצמת ההפרעות הסביבתיות וסוגיהן משפיעים על קביעת תדירות הכיול במידה רבה.

דרישת דיוק – כאשר המדידה המבוקשת היא בעלת דרישת דיוק גבוהה, תדירות הכיול תעלה בהתאם. דרישת הדיוק נובעת מתחום התעשייה (למשל, תעשיית התרופות והמזון דורשת מדידות מדויקות יחסית) וממשמעות המדידה (מדידות הנוגעות לבטיחות למשל דורשות רמת דיוק גבוהה).

לאחר שקלול הגורמים הללו, ועוד גורמים רבים נוספים, יכול איש המקצוע לקבוע את תדירות הכיול הנדרשת הראשונית. קביעת התדירות הסופית נעשית לאחר מספר כיולים רצופים, וניתוח סטטיסטי של תוצאות מדידה.