אילו מכשירים דורשים כיול?

פעולת הכיול מאפשרת לנו לדייק את הליך המדידה, ולתקף את תוצאות הבדיקה. באמצעות פעולת הכיול אנו “מאפסים” את מכשיר המדידה, ומעגנים אותו לנקודת מוצא אוניברסלית מוחלטת. בדרך זו אנו יכולים להבטיח שהמדידות שלנו הן מדויקות ואחידות, על אף השינויים הסביבתיים המזעריים המתרחשים מעת לעת.

מדידה ללא פעולת כיול עשויה להציג תוצאות מוטות, או תוצאות שאינן מדויקות. מסיבה זו חשוב לכייל כל מדידה המשפיעה על החלטותינו – בין אם מדובר בשינוי בתהליך הייצור על סמך המדידה או באזהרה שקיים פגם בתהליך, ובין אם מדובר במעבדת מחקר המפרסמת את תוצאות המחקר על סמך המדידות. מכשירי המדידה המשמשים לקבלת החלטות לגבי איכות המוצר או התאמתו לדרישות מוגדרות – משפיעים במידה רבה על הליך הייצור ועל קבלת ההחלטות שלנו, וממילא נדרשת פעולת כיול תדירה בכדי לדייק ולתקף את התוצאות המתקבלות. כמו כן, בכל מדידה בה קיים תיעוד של תוצאות המדידה חשוב לבצע פעולת כיול שגרתיות, בכדי שנוכל להשוות בצורה תקינה בין תוצאות המדידה העכשוויות עם תוצאות העבר. השוואת מדידות ללא כיול עשויה להוביל למסקנות שגויות, ולגרום לתוצאות שאינן רצויות.